SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Elever i klasserommet

Språkassistenter

Skoler kan få støtte i form av å være vertsskole for en språkassistent. Ordningen gir mulighet til norske elever til å høre uttale fra lokale språkassistenter. Siden 2017 er det mulig å søke om tyske språkassistenter i tillegg til fransk og spansk.

Skoler kan få støtte i form av å være vertsskole for en språkassistent i enten fransk, spansk eller tysk. Ordningen gir mulighet til norske elever til å høre uttale fra lokale språkassistenter. Det er også mulig å søke om en språkassistent i tysk fra i år av.

Hvem kan søke?

Norske skoler i Norge kan søke om å være vertsskole. Det er mulig for flere skoler å samarbeide slik at assistenten kan brukes i flere skoler.

Hvem er assistentene?

Assistentene er gjerne studenter på masternivå. De studerer fransk eller spansk eller tysk som fremmedspråk. Vanligvis har de fransk eller spansk eller tysk som morsmål.

Hva får man i støtte?

Ordningen er gratis for skolen.

Skolen oppnevner en veileder, som har pedagogisk ansvar for assistenten. Veilederen får 15 000 NOK (skattepliktig) for sin innsats per år. 
Assistenten får et månedlig stipend som dekker både kost og losji (se gjerne veddlegg under).

Varighet på læringsoppholdene

9 måneder: fra 1. september til 31. mai

Vertsskoler

2017-2018    
  FRANSKE ASSISTENTER  
  by skole
  Arendal St Franciskus skole
  Bergen Nordahl Grieg   videregående skole
  Bodø Bodø videregående   skole
     
     
  SPANSKE ASSISTENTER  
  by skole
  Arendal Sam Eyde videregående   skole
  Asker Risenga ungdomsskole
  Askøy Askøy videregående   skole
  Bergen Bergen Privat Gymnas
  Bergen Langhaugen   videregående skole
  Bergen Bergen katedralskole
  Bodø Bodø videregående   skole
  Brumundal Ringsaker   videregående skole
  Bømlo Bømlo vidaregåande   skule
  Fredrikstad Fredrik II   videregående skole
  Lier St.Hallvard   videregående skole
  Melbu Hadsel videregående   skole
  Porsgrunn Porsgrunn   videregående skole
  Sandnessjøen Sandnessjøen   videregående skole
     
     
  TYSKE ASSISTENTER  
  by skole
  Bergen U. Pihl videregående   skole
  Korsmo Skarnes videregående   skole
  Lillestrøm Skedsmo videregående   skole
  Sandnes Sandnes videregående   skole
2016-2017    
  FRANSKE ASSISTENTER
  by skole
  Bergen Lynghaug skole
  Bodø Bodin vgs/Bodø videregående skole
  Hammerfest  Hammerfest videregående skole
  Stjørdal Ole Vig videregående skole
  Ålesund Fagerlia Videregående skole
     
     
  SPANSKE ASSISTENTER
  by skole
  Bergen Sandsli vgs
  Asker Risenga ungdomsskole
  Otta Nord-Gulbrandsdal videregående skole
  Skarnes Skarnes videregående skole
     

Kontakt