SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Euroguidance - karriereveiledning

Euroguidance - karriereveiledning

Euroguidance er et europeisk nettverk av nasjonale ressurssentre for veiledning av elever og studenter. SIU, som har ansvaret for det norske Euroguidancesenteret, ivaretar en rekke oppgaver som skal fremme den internasjonale dimensjonen i veiledningen og formidler informasjon om veiledningssystemer og livslang veiledning.

Euroguidance gir informasjon om hva du bør tenke på når du veileder om utdanning i utlandet. Hva bør man tenke på før, under og etter lærings opphold i Europa? Hvilke støtteordninger finnes? Hvordan finne partnere? Hvordan sikre godt læringsutbytte? Hvordan dokumentere kompetansen? Målet er å være en ressurs for deg som jobber som veileder eller jobber med internasjonalisering i utdanning og opplæring.

  • Spre informasjon om norske og europeiske utdannings- og veiledningssystemer og om mobilitet i Europa
  • Arrangere kurs og seminarer med et internasjonalt innhold til veiledere
  • Svar på henvendelser fra norske og utenlandske veiledere
  • Oppdatering og videreutvikling av informasjon om norske utdanningstilbud i EU-kommisjonens utdanningsportal "læringsmuligheter i Europa".

Euroguidance er en del av EUs program for utdanning og opplæring.

Nyhetsbrev og liste over internasjonale konferanser om rådgivning og/eller mobilitet.

Sammen med kollegaer i  Euroguidance har vi laget en lenkesamling over relevante seminar og konferanser for målgruppen rådgivere

Euroguidance gir ut et nyhetsbrev om rådgivning og mobilitet "Euroguidance Insight", følg lenke nedunder.

Kontakt

Ta kontakt med rådgiver ellen.hagen@siu.no tlf 55 30 38 33 eller send en mail til: euroguidance@siu.no


Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POS