SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Students at a workshop

Erasmus+håndbok for Erasmus+koordinatorer

Nyttig informasjonen om Erasmus+ på ett sted, beregnet for Erasmus+-koordinatorer! Merk at det foreløpig kun er informasjon om mobilitetstiltakene innen høyere utdanning som er beskrevet. Informasjon om andre tiltak vil komme senere.