SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En lærer gir råd og veiledning til tre studenter

Avtaler og kontrakter - mobilitet, høyere utdanning

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Under dette menypunktet finner du informasjon om kontrakten mellom Diku og institusjonen, og avtalene som institusjonen skal bruke mellom seg og sine partnerinstitusjoner.

Avtalene som institusjonen skal benytte mellom seg og mobilitetsdeltageren finner du omtalt under menypunktet for den aktuelle mobilitetstypen.

Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs Tetler
  • Vegard Vibe