SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Omvisning og besøk på teknisk bedrift

Monitoreringsbesøk - mobilitet, høyere utdanning

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Diku er pålagt av Europakommisjonen å gjennomføre monitoreringsbesøk til utvalgte institusjoner hvert år. Besøkene gjøres for å sikre at aktivitetene gjennomføres på en tilfredsstillende måte og i henhold til bestemmelsene i Erasmus+-programmet. 

Et monitoreringsbesøk er en samtale mellom Diku og Erasmus-koordinator (og andre) ved institusjonen, og samtalen omhandler hvordan institusjonen arbeider for å følge prinsippene i Erasmus Charter for Higher Education.

Tilbakemelding etter besøket

På slutten av besøket skal institusjonen ha en uformell tilbakemelding på monitoreringsbesøket. I etterkant skriver Diku en rapport fra besøket som sendes til institusjonen innen 30 dager etter besøket. Institusjonen har deretter anledning til å kommentere rapporten innen 30 dager fra de mottar rapporten.

Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs Tetler
  • Vegard Vibe