SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student ved Koenigsplatz i Munchen

Praksismobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ har norske studenter mulighet til å reise på praksisopphold til land både i og utenfor Europa.

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Praksismobilitet er mulig både innenfor europeisk og global mobilitet (unntak for praksisopphold etter fullført grad som kun er mulig innenfor europeisk mobilitet). 

Målet med praksismobilitet er at studenter i forbindelse med studiene skal kunne tilegne seg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet, og dermed stille sterkere på arbeidsmarkedet. I mange europeiske land er praksis ved en arbeidsplass innarbeidet som en naturlig og selvfølgelig del av utdanningsløpet.

Det er en positiv utvikling i bruk av praksismobilitet blant utreisende studenter, men fortsatt presterer Norge svakt sammenlignet med andre land, og praksismobilitet har fortsatt et uforløst potensial i Norge. 

Praksismobilitet rapporteres på vanlig måte i Mobility Tool+, men Activity Type markeres som praksismobilitet - SMP.

Publikasjoner

Diku rapportserie 02/2019 - Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs Tetler
  • Vegard Vibe