SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter ved universitetsbiblioteket

Søknad og tildeling av prosjektmidler - Europeisk mobilitet

Institusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning må søke om prosjektmidler fra Diku innen gitte frister hvert år. Søknadsfristen er som regel i begynnelsen av februar, og eksakte frister publiseres på Diku sine nettsider i god tid før søknadsfristen. Alle institusjonene som søker må ha et Erasmus Charter for Higher Education. 

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Velg underpunkt fra menyen til venstre.

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs Tetler
  • Vegard Vibe