SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter i urbane omgivelser

Søknad og tildeling av prosjektmidler - Global mobilitet

Institusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ global mobilitet leverer inn søknad om tildeling innen angitte frister som annonseres på Diku sine nettsider. Søknadsfristen er normalt i begynnelsen av februar. Det er årlige utlysninger på Erasmus+ global mobilitet. 

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Velg underpunkt fra menyen til venstre.

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs Tetler
  • Vegard Vibe