SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Årshjul - europeisk mobilitet

Det er mange ting som må gjøres i løpet av en prosjektperiode. Årshjulet for europeisk mobilitet viser hva som skjer og må gjøres og når dette inntreffer. 

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Januar

 • 2. utbetaling av midler

Februar

 • Søknadsfrist nye prosjekter

April

 • Tildeling av prosjektmidler
 • Tildeling av OLS-lisenser

Mai

 • Kontrakt sendes ut
 • Prosjekter opprettes i Mobility tool (når kontrakt er signert av begge parter)
 • Prosjekter avsluttes (24 mnd)

Juni

 • Oppstart nye prosjekter
 • 1. utbetaling av midler
 • Sluttrapportering (24 mnd)

August

 • Svar på sluttrapport og endelig oppgjør (24 mnd)

September

 • Prosjekter avsluttes (16 mnd)

Oktober

 • Sluttrapportering (16 mnd)

November

 • Interimrapportering

Desember

 • Svar på interimrapport og refordeling av midler
 • Svar på sluttrapport og endelig oppgjør (16 mnd)

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.