SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Årshjul - global mobilitet

Det er mange ting som må gjøres i løpet av en prosjektperiode. Årshjulet for global mobilitet viser hva som skjer og må gjøres og når dette inntreffer. 

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Februar

 • Søknadsfrist nye prosjekter
 • Svar på sluttrapport og endelig oppgjør (16 mnd)

April

 • Tildeling av prosjektmidler

Mai

 • Kontrakt sendes ut
 • Prosjekter opprettes i Mobility tool (når kontrakt er signert av begge parter)
 • 31. mai: Frist for interimrapportering

Juni

 • Oppstart nye prosjekter
 • 1. utbetaling av midler

Juli

 • Refordeling og 2. utbetaling etter interimrapportering
 • Prosjekter avsluttes (26 mnd)

September

 • 30. sept.: Prosjekter avsluttes (16 mnd)
 • Frist for sluttrapportering (26 mnd)

November

 • 30. nov.: Frist for sluttrapportering (16 mnd)
 • Svar på sluttrapport og endelig oppgjør (26 mnd)

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.