SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En ung student jobber i et laboratorium

Erasmus+ Programme Guide

Erasmus+ Programme Guide er utarbeidet av Europakommisjonen, og gir en grundig oversikt over alle tiltakene i Erasmus+-programmet.  Programguiden inneholder detaljert informasjon om alle tiltakene (Key Actions/KA) som inngår i Erasmus+, og alle reglene og vilkårene som må oppfylles for å kunne motta støtte fra programmet. 

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Programguiden kommer ut i nye versjoner hvert år. Det er viktig at du fortsetter å konsultere programguidene fra det året du har mottok finansieringen. For de prosjektene som ble innvilget i 2019 skal programguiden for 2019 konsulteres gjennom hele prosjektperioden, også dersom prosjektet strekker seg inn i et nytt kalenderår. Noen ganger gjør kommisjonen endringer til allerede publiserte programguider, det er derfor viktig at du følger med på eventuelle oppdateringer, og forsikrer deg om at du bruker den siste versjonen av guiden. Tidligere versjoner av programguiden, sammen med de viktigste endringene i hver versjon, finner du på Europakommisjonens hjemmeside. Vi i Diku kommer også til å informere dere etter beste evne når det kommer nye versjoner og endringer.  

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.