SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter følger undervisning i et auditorium

Force majeure

Hva skal man gjøre dersom utforutsette og ukontrollerbare situasjoner oppstår?

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Erasmus+ programguiden definerer force majeure på følgende måte: an unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant's control and not attributable to error or negligence on his/her part.

Dersom institusjonen står overfor en sak/hendelse/situasjon som kan være force majeure, så skal Diku kontaktes så rask som mulig.

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboka

Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.