SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter langs havna i Oslo

Mobility Tool+

Mobility Tool+ (MT+) er Europakommisjonen sitt verktøy som institusjonene bruker for å administrere sine Erasmus+-prosjekter. For å få tilgang til MT+ må du ha en EU Login-brukerkonto. 

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Innlogging i Mobility Tool+

Brukerveiledning

Europakommisjonen har laget en brukerveiledning til MT+. Denne ligger på hovedsiden inne i MT+, under fanen "Documentation". Direktelenke finner du her:

Tilgang til prosjekter i MT+     

Personer som er Erasmus+ kontaktpersoner får automatisk tilgang til prosjekter de skal administrere i MT+. Andre personer ved institusjonen som også skal ha tilgang til prosjektet må legges til manuelt av Erasmus+ kontaktpersonen eller andre med tilgang til prosjektet i MT+. Dette gjøres på følgende måte:

  • En person med tilgang til prosjektet i logger seg inn MT+ og går inn i det aktuelle prosjektet du skal gi noen tilgang til.
  • Gå til fanen «Contacts».
  • Trykk på den grønne knappen høyt til høyre:
    MT, create contact
  • Fyll inn informasjonen som etterspørres og hak av for hvilke tilganger til prosjektet vedkommende skal ha; redigeringstilgang (Edit Access) eller kun tilgang til å se det som er registrert (View Access).
  • Lagre registreringen.
  • Vedkommende som nå er lagt til i prosjektet må ha en EU Login-konto, og e-postadressen som er lagt inn i MT+ må være den samme som vedkommende bruker i EU Login-kontoen. 

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboka

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.