SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Europass hovedbilde - mann med stålkule i hånden

Europass

Europass gjør kompetanse forstått i Europa.

Europass

Europass synliggjør kompetanse på tvers av landegrenser

Les mer
Europass CV

Europass CV gjør din kompetanse forstått på tvers av landegrenser

Les mer
Europass Språkpass

Europass Språkpass er et dokument som beskriver dine språkferdigheter og din språkkompetanse.

Les mer
Europass Vitnemålstillegg

Europass Vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål for høyere utdanning. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd.

Les mer
Europass Mobilitet

Europass Mobilitet beskriver den kompetansen du har tilegnet deg gjennom et utdannings- eller opplæringsopphold i et annet europeisk land.

Les mer
Europass Fagbeskrivelse

Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Les mer