SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mann som holder en kule

Europass

Europass synliggjør kompetanse på tvers av landegrenser

Europass CV tilpasses hver enkelt individs unike kompetanse på det språket du vil.

Europass Språkpass beskriver språkkompetanse på en standardisert måte

Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i en yrkesfaglig utdanning. 

Europass Vitnemålstillegg  gir en kortfattet forklaring på innholdet i en høyere grads utdanning.

Europass Mobilitet beskriver oppnådd kompetanse ved læringsopphold i utlandet.

Publikasjoner

Europass-brosjyre 2010

Europass - Åpne dører til utdanning og arbeid i Europa


Kontakt

Epost: europass@siu.no


Samleside for Erasmus+