SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En kveil med lyseblått tau som ligger i fjæra

Europass Mobilitet

Europass Mobilitet beskriver den kompetansen du har tilegnet deg gjennom et utdannings- eller opplæringsopphold i et annet europeisk land.

Informasjon til organisasjoner

Europass Mobilitet fylles ut i samarbeid mellom sender- og mottakerorganisasjonen.

Hvordan fylle ut og utstede Europass Mobilitet

 • Senderorganisasjonen (organisasjonen i Norge som sender ut deltakeren) logger inn på databasen for Europass Mobilitet via lenken på denne siden.
 • Førstegangsbrukere registrerer seg og får deretter brukernavn og passord.
 • Velg "Registrere nytt Europass Mobilitet" og fyll inn opplysninger om deltakeren som mobilitetsdokumentet skal utstedes til.
 • Velg deretter "Lag dokument".
 • Du vil da få opp det aktuelle mobilitetsdokumentet med opplysningene om deltaker og senderorganisasjon (du kan endre opplysningene om de er feilaktige eller ufullstendige).
 • Fyll ut opplysninger under avsnitt 3 og 4 i dokumentet.
 • Det aktuelle mobilitetsdokumentet får nå ett unikt Europass-nummer, for eksempel NO-2012_18.
 • Lagre dokumentet på din maskin, bruk gjerne det foreslåtte Europass-nummeret som filnavn.
 • Send dokumentet som vedlegg i e-post til mottakerorganisasjonen.
 • Mottakerorganisasjonen fyller ut den siste delen av Word-dokumentet (avsnitt 5), skriver ut og sender originalversjonen i papir - med underskrift og stempel - tilbake til senderorganisasjonen.
 • Originalversjonen sendes med vanlig post, og Word-dokumentet sendes per e-post.
 • Senderorganisasjon utsteder Europass-mobilitetsdokumentet til deltakeren.

 Obs! Ikke alle feltene i dokumentet er obligatoriske å fylle ut. Felt som ikke er utfylt, kan du fjerne ved å slette dem i det ferdige Word-dokumentet. Det gjør du ved å sende dokumentet til mottakerorganisasjonen.

Gå til registrering av Europass Mobilitet http://europassmob.siu.no/

Kontakt

For mer informasjon om Europass Mobilitet kontakt:

europass@siu.no

Kontakt


Samleside for Erasmus+