SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Hånd som holder i en stålkule.

Europass Språkpass

Europass Språkpass er et dokument som beskriver dine språkferdigheter og din språkkompetanse.

Har du noensinne blitt bedt om å beskrive dine ferdigheter i fremmedspråk og har følt deg usikker på hvordan du skal bedømme deg selv? Med Europass Språkpass kan du dokumentere og beskrive dine språkkompetanse på en standardisert måte. 

Europass Språkpass er utarbeidet av Europarådet og er en del av den europeiske språkportfolio

Fyll ut ditt eget Europass Språkpass

Publikasjoner

Europass språkpass


Kontakt


Samleside for Erasmus+