SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mann som sjonglerer med stålkuler i fjæra

Europass Vitnemålstillegg

Europass Vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål for høyere utdanning. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd.

Vitnemålstillegget (Diploma Supplement (DS)) utstedes til alle som får vitnemål ved universiteter og høyskoler i Norge. Hensikten med vitnemålstillegget er å fremme internasjonal mobilitet og studienes gjenkjennelighet ved å gi avgangsstudenter en utfyllende beskrivelse av studiet og den kompetansen de innehar. Det skal også gi en beskrivelse av oppbyggingen av høyere utdanning i det aktuelle landet. Vitnemålstillegget er nyttig ved jobbsøking og videre studier i andre land.

Europass Vitnemålstillegg erstatter ikke selve vitnemålet og gir ikke en automatisk garanti for anerkjennelse.

Vitnemålstillegget utstedes av de enkelte universitetene og høyskolene.

Relatert informasjon

Utfyllende informasjon om vitnemålstillegg hos NOKUT

Kontakt


Samleside for Erasmus+