SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter i Tyskland

Mobilitetsstipend

Mobilitetsstipendet tildeles master og ph.d.-studenter ved utenlandske læresteder som studerer norsk språk og/eller litteratur. Stipendet gis for feltarbeid i Norge.

Av: Peter Klasson.

Publisert: 25.11.2016

Mobilitetsstipendet for norsk språk og litteratur ("Mobility Grant for Norwegian Language and Literature") skal bidra til å tilrettelegge for utenlandske studenters studie/forskningsopphold i Norge. Informasjon om ordningen ligger på SIU sin nettside rettet mot internasjonale studenter, "Study in Norway":

Les mer om mobilitetsstipendet på Study in Norway

Read more about the Mobility Grants