SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kart over Tyskland

Tyskland

Tyskland er en stormakt innen utdanning og forskning. Landet har utdanningsinstitusjoner i verdensklasse, og fraværet av studieavgifter gjør dem attraktive blant utenlandske studenter. Samarbeid med Tyskland prioriteres av norske myndigheter, som ønsker at flere norske ungdommer og studenter velger tysk språk og studier i Tyskland.

Av: Peter Klasson.

Publisert: 25.11.2016

Her er ordninger for Tyskland som SIU forvalter:

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet med INTPART er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. Fra 2017 er Tyskland inkludert i programmet, som forvaltes av SIU og Norges forskningsråd sammen.

Les mer om INTPART og hvordan du søker om midler her.

Gjør det! Elev- og lærlingemobilitet

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Les mer om Gjør det! ordningen for elev- og lærlingemobilitet til Tyskland

Hva kan du bruke Gjør Det! til?

  • Reis på forberedende besøk til Tyskland for å planlegge
  • Send elevene eller lærlingene ut fra 2 til 12 uker
  • Ha praksis i en tysk bedrift

Tyske stipend

Ordninger som SIU forvalter:

  • 12 stipend, sommerkurs  + 1 følgelærer
  • 5 preisträgerstipend (penger fra tyskland) for sommerkurs

Tyskland tilbyr i år flere stipend  til norske elever som er interessert i tysk språk og kultur. De som søker, må ikke ha fylt 18 før de kommer hjem fra studieoppholdet.

Les mer under Tyske stipend - sommerkurs og preisträgerstipend

Studenter i Tyskland - Munchen

Norske studenter på torget i München

Utveksling VG2 med støtte fra Lånekassen

Språkassistener - lærerstipend fra Tyskland til norske skoler

Skoler kan få støtte i form av å være vertsskole for en språkassistent i tysk. Ordningen gir mulighet til norske elever til å høre tysk uttale fra lokale språkassistenter. Assistentene er studenter på masternivå. De studerer tysk som fremmedspråk, men vanligvis har de tysk som morsmål. Ordningen er gratis for skolen. Assistenten får et månedlig stipend som dekker både kost og losji i 9 måneder.

Les mer om Språkassistenter fra Tyskland til norske skoler

Erasmus+

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 14,7 milliarder euro frem til 2020. Ordningene våre innen Erasmus+ er hovedskaleig delt inn i tre:

  • Ansattmobilitet
  • Elev- og lærlingemobilitet
  • Prosjektsamarbeid

Norske opplæringsinstitusjoner fra barnehager til universiteter kan søke om midler til ulike former for samarbeid med blant annet tyske institusjoner og bedrifter. 

Les mer om Erasmus+

Se også:

Frankrike - ordninger som SIU administrerer