SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

DNSZ Seed Money 2018

Det tysk-norske Studiesenteret i Kiel (DNSZ) har nå lyst ut såkornmidler for planlagte prosjekter mellom Tyskland og Norge våren og sommeren 2018. Målet med tiltaket er å tilrettelegge for utveksling og samarbeid mellom norske medlemsorganisasjoner (NHH, NTNU, UiB, UiO og UiT) og Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel. Det kan søkes om totalt 5000 EURO for aktiviteter som støtter opp under forsknings- og utdanningssamarbeid mellom medlemsinstitusjonene.  

Søknadsfrist: 08.12.2017
Utlysningsdato: 23.10.2017

Om det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) 

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø norges arktiske universitet, NTNU, Norsk Handelshøyskole (NHH) og Christian-Albrechts Universität i Kiel (CAU). DNSZ lyser årlig ut Såkornmidler som en insentivordning for å fremme samarbeid mellom norske og tyske forskere ved studiesenterets medlemsinstitusjoner.

Mer informasjon om DNSZ Seed Money 2018 finnes på nettsidene til det tysk-norske Studiesenteret i Kiel (DNSZ).

Hvem kan søke? 

Ansatte/forskere fra følgende tyske/norske høyere utdanningsinstitusjoner med medlemskap i DNSZ kan søke om Seed Money:

  •  CAU - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og GEOMAR (dersom CAU er involvert i prosjektet)
  •  NHH - Norges Handelshøyskole 
  •  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  •  UiB - Universitetet i Bergen
  •  UiO - Universitetet i Oslo
  •  UiT - Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hvordan søke?

Søknadsskjemaet og utlysningsteksten er tilgjengelige på engelsk og tysk på nettsidene til det tysk-norske Studiesenteret i Kiel (DNSZ), og kan også lastes ned ved å klikke på følgende lenker:

Søknader sendes direkte til Dr. Andrea Hesse (dnsz_buero@email.uni-kiel.de)