SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Elev foran oppslagstavlen i klasseromet

Retningslinjer

Søknadsrelevant informasjon er i hovudsak spesifikk for dei einskilde program og ordningar og er derfor publisert saman med øvrig informasjon om programma og ordningane.

Eksempel på slik informasjon er:

  • Søknadskrav og retningslinjer for søknader
  • Søknadsskjema
  • Fullstendige/ufullstendige søknader
  • Signatur
  • Søknadsfrister
  • Søknadssmottakar
  • Søknadsstatus
  • Søknadshandsaming
  • Søknadsvedtak
  • Offentleggjering av vedtak