SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Resepsjonen ligger i Fortunen midt i Bergen sentrum

Kontakt

Tlf: 55 30 38 00. Resepsjonen ligg i Fortunen 1, femte etasje.

Kontaktinformasjon til våre medarbeidarar

See this page in English

Hovudkontoret i Bergen

Besøks- og leveringsadressa vår er Fortunen 1 i Bergen sentrum, også kjent som Wallendahl-bygget. Inngangen ligg i den vesle sidegata som går frå Strandgaten og ned til Strandkaien, mellom Kløverhuset og Wallendahl.

Dette er i gangavstand frå jernbanestasjonen, busstasjonen, hurtigbåthamna og endestoppet til Bybanen. Nærmaste stopp med Flybussen er Fisketorget, 200 meter unna. Sjå kart nedst på sida.

Resepsjonen ligg i femte etasje, tilgjengeleg med heis. 

Opningstider

  Sentralbord Resepsjon
15. mai–14. september: 09.00–14.30 07.15–15.00
15. september–14. mai: 09.00–15.00 07.15–15.30

Kontoret i Tromsø

Diku har kontor i Siva Innovasjonssenter (tidlegare Forskningsparken).

Postadresse og telefon

Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Telefon: 55 30 38 00
E-post: post@diku.no

Organisasjonsnummer

986339523

Ny bankforbindelse fra 1. mars 2019

Nordea Bank Abp, Essendrops gate 7, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Innbetalinger til konto: 6345.05.30710
IBAN: NO53 6345.05.30710
SWIFT: NDEANOKK

Fakturaadresse

Diku
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
(NB: Alle fakturaer må ha ein bestillarreferanse for kontaktperson på Diku)

Kart over Bergen sentrum

Fortunen 1 ligger like ved Vågen og Fisketorget i Bergen sentrum.

Brusselkontoret

Norges kunnskapskontor i Brussel kan bistå med informasjon, kontakter og tilrettelegging av besøk.

Kontakt Dikus representant


Medarbeidere