SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Bro over elven - Toulouse Frankrike

Kontaktpersonar land og regionar

SIU har eigne kontaktpersonar for land som er særskilt prioriterte samarbeidspartnarar for Noreg på kunnskapsfeltet. I tillegg har me også kontaktpersonar for ulike regionar. Kontaktpersonane dekker heile utdanningsløpet, fra barnehage til høgare utdanning. Dersom du har spørsmål knyta til utdanningssamarbeid med det aktuelle landet eller regionen, kan du kontakta desse.

Kontaktpersonar for prioriterte samarbeidsland

Brasil: Bo Byrkjeland

Canada: Linda Rutledal

Frankrike: Nina Corinne Handing

India: Terje Kolbu Jacobsen

Japan:  Arne Haugen

Kina: Torill Iversen Wanvik

Russland: Herdis Kolle

Sør-Afrika: Trude Holme

TysklandAnna Lena Jammer

USA: Linda Rutledal

Her finn du meir informasjon om SIU sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa.

Europa er også ein region som er særleg prioritert for utdanningssamarbeid, då særleg  Tyskland og Frankrike.

...............................................................................

Kontaktpersonar for regionar

Afrika: Hilde Granås Kjøstvedt

Asia: Torill Iversen Wanvik

Eurasia: Benedicte Einarsson

Europa: Katrine Moland Hansen

Latin-Amerika: Bo Byrkjeland

Norden: Frank Krohn