SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

SIU medarbeidere på konferanse i Oslo

Organisasjon

Diku er resultat av at tre virksomheter ble slått sammen til én fra 1. januar 2018. Etter en intern omorganisering består Diku nå av seks avdelinger med til sammen åtte underliggende seksjoner.

Direktør og ledergruppe

Direktør Harald Nybølet

Ledergruppen består av Dikus direktør og avdelingsdirektørene.

Avdeling for organisasjonsutvikling

Assisterende direktør Gro Tjore

HR-seksjon

Kontaktinformasjon

Avdeling for kompetanseutvikling og digitalisering

Avdelingsdirektør Vidar Pedersen

Seksjon for utdanning og arbeidsliv

Kontaktinformasjon

Seksjon for utdanning og digitalisering

Kontaktinformasjon

Avdeling for kunnskap og læring

Avdelingsdirektør Siv Andersen

Fagdirektør Geir Ivar Strøm

Seksjon for utdanning og forskning

Kontaktinformasjon

Seksjon for skole og profesjonsutvikling

Kontaktinformasjon

Seksjon for globalt samarbeid

Kontaktinformasjon

Avdeling for utredning og analyse

Avdelingsdirektør Ragnhild Tungesvik

Kontaktinformasjon

Avdeling for kommunikasjon

Avdelingsdirektør Kristin Solheim

Kontaktinformasjon

Avdeling for styring og samordning

Avdelingsdirektør John Rasten

Kontaktinformasjon

Seksjon for økonomi

Kontaktinformasjon

Seksjon for IKT og arkiv

Kontaktinformasjon

Sentrale dokumenter

Sentrale dokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale Diku-dokumenter.

Her finner du de styrende dokumenter for SIU sin virksomhet.

 


Organisasjonskart