SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student jobber på lesesalen

Sentrale dokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale Diku-dokumenter.