SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Et utvalg av SIU sine publikasjoner

Publikasjoner

Hvert år gis det ut et større antall publikasjoner knyttet til SIUs programmer og ordninger. Som et kompetansesenter for internasjonalisering gir SIU også ut en rekke rapporter som skal gi økte forutsetninger for utforming av tiltak og strategier for internasjonalisering.

Ny utgave i rapportserien, om rekruttering av gradsstudenter til Norge.

SIU har kartlagt norske UH-institusjoners arbeid for å rekruttere utenlandske gradsstudenter, og foreslår noen mulige nasjonale tiltak.

Les rapporten "Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg" her.

SIU rapportserie

En av SIUs viktigste oppgaver som kompetansesenter er å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget for videre internasjonalisering av norsk utdanning gjennom utrednings- og analysearbeid. SIUs rapporter skal gi myndigheter, beslutningstakere og utdanningsinstitusjoner et stadig bedre grunnlag for å utforme tiltak og strategier innen internasjonalisering.

Les mer om SIU sin rapportserie

Alle publikasjoner

I SIUs publikasjonsdatabase finner du alle SIUs publikasjoner. Dette innbefatter både publikasjoner med faktainformasjon om programmer og ordninger, herunder årsrapporter, samt brosjyremateriell, utredninger, andre rapporter og ulike typer journalistiske publikasjoner.

Les mer om SIU sine publikasjoner i vår publikasjonsdatabase