SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Alle publikasjoner

SIUs publikasjonsdatabase inneholder både publikasjoner med faktainformasjon om programmer og ordninger, herunder årsrapporter, samt brosjyremateriell, utredninger, andre rapporter og ulike typer journalistiske publikasjoner.

Sorter etter

År:

Publikasjonstype:

Søk etter publikasjoner: