SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Europavegen 08

Informasjonsavis om de europeiske utdannings- og ungdomsprogrammene Gjør det, Comenius, Studiebesøksprogrammet, Nordplus, Leonardo da Vinci og Aktiv Ungdom. Utgitt av SIU, Norsk nasjonalkontor for EUs program for livslang læring (LLP).

Les publikasjonen
Type:

Journalistisk publikasjon

År:

2008

Språk:

Norsk

Program:

LLP 2007 - 2013

Publikasjonsdatabase