SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Europass språkpass

Les publikasjonen
Type:

Brosjyre

År:

2009

Språk:

Norsk

Program:

Europass

Publikasjonsdatabase